Tussenkalftijd (TKD is geschiedenis

Neem contact met ons op

“Een te hoge tussenkalftijd (TKT) heeT verschillende nadelen en kan beter worden voorkomen. Koeien die te lang blijven lopen geven uiteindelijk minder melk (3 lactacties in plaats van 4) en hebben meer kans op metabole stoornissen vanwege de vervetting en uiteindelijk moeilijkere overgang van droogstand naar productie. Een te zware koe zal na afkalven te sterk dalen in gewicht en daardoor leververvetting en slepende melkziekte ontwikkelen.

Tussenkalftijd zegt alleen niets over de situatie op het bedrijf van nu, maar over de situatie ruim 400 dagen geleden, toen de koeien werden geïnsemineerd en drachtig werden. De verwachte tussenkalTijd (vTKT) is daarom een betere parameter om naar te kijken. Dit zegt iets over hoeveel koeien er op dit moment drachtig zijn en wanneer deze afkalven.

Nog steeds vertelt deze TKT ons niets over de niet drachtige koeien, terwijl dat juist de dieren zijn die meer aandacht nodig hebben. Een niet drachtige koe kan cystes hebben of witvuilen en op deze manier niet drachtig worden. Ook kunnen andere problemen met de gezondheid er voor zorgen dat een koe zijn tocht niet goed laat zien. Denk hierbij aan pootproblemen. Wanneer in een korte tijd veel probleemkoeien drachtig worden kan de vTKT en TKT sterk toenemen. Dit lijkt tegenstrijdig, maar laat puur zien dat de uitlopende koeien nu drachtig zijn geworden. Wanneer deze koeien kalven wordt de vTKT en TKT pas weer normaal! Een uitlopende koe laat dus nog lang van zich horen op de MPR!

Om de meest recente situatie op het bedrijf te monitoren zijn er andere, betere parameters om in de gaten te houden. Denk hierbij aan het interval afkalven – 1e inseminatie, het interval afkalven – dracht, aantal inseminaties per koe en het aantal koeien boven de 100 dagen. Het is belangrijk om vroegtjdig vruchtbaarheidsproblemen aan te tonen en het uitlopen van een koe voor te zijn, om verdere problemen te voorkomen. ‘Wie stopt wat, waar, wanneer in?’ blijT belangrijk!”

×

Neem contact op via WhatsApp
Klik hieronder om een chat te starten of stuur een mail naar mail@dierenartsenskarsterlan.nl

× Kunnen wij je helpen?