Paarden

Gebitsbehandeling

Neem contact met ons op

Gebitsbehandeling bij paarden

Paarden hebben, net als mensen, een melkgebit en een blijvend gebit. De melktanden zijn er al heel snel na de geboorte, de melkkiezen vaak al daarvoor. Het wisselen van de tanden van het paardengebit begint ongeveer als het paard 2,5 jaar is. Als het paard 3,5 jaar oud is, zijn alle blijvende kiezen aanwezig. De snijtanden hebben een jaar langer nodig.

Van oudsher grazen paarden op de steppen. Hun dieet bestond uit droog en hard gras. Het paardengebit slijt continu en onregelmatig af, terwijl het vanuit het tandvlees blijft uitgroeien. Het is daarom verstandig om het gebit van uw paard minimaal eenmaal per jaar te laten nakijken. Dit kan bijvoorbeeld tegelijk met de vaccinatie. Ook als er geen duidelijke problemen lijken te zijn, kan het wel zijn dat uw paard een gebitsbehandeling nodig heeft.

Neem contact op

Gebitsbehandeling van uw paard

Bij het paardengebit moet er een evenwicht zijn tussen uitgroei en afslijting van gebitselementen. Als delen van het kauwoppervlak niet of te weinig afslijten, ontstaan er problemen zoals haken en scherpe randen. Deze kunnen de normale zijwaartse en voor-achterwaartse beweging van de onderkaak belemmeren.

Een volledige gebitsbehandeling verhelpt deze problemen. Zo’n behandeling neemt wel enige tijd in beslag zo’n 15 tot 60 minuten. In het algemeen behandelen wij het paard in de eigen stal. Daarbij kunnen wij kiezen voor een lokale verdoving.

 

 

Paard DAP Skarsterlan

Herkennen van gebitsproblemen bij paarden

Paarden met pijn en irritatie aan het gebit geven vaak duidelijke signalen af:

  • Morsen met eten, proppen kauwen, moeite met eten, veel speeksels;
  • Gewichtsverlies;
  • Slecht verteerde mest;
  • Hoofdschudden, kantelen, bit vastpakken, onrustige tong op het bit, tegen de hand zijn, vechten tegen het bit;
  • Slecht presteren, slecht aan de teugel zijn, bokken;
  • Vieze stank uit de mond, eventueel bloed uit de mond;
  • Neusuitvloeiing, zwelling van het kaakbot.

Bij deze verschijnselen kunt u contact met ons op te nemen.

Wolfskiezen in het paardengebit

Wolfskiezen zijn kleine kiezen. Ze zitten voor de eerste kies, meestal in de bovenkaak. Ze hebben geen functie en niet alle paarden hebben deze kiezen. De wolfskiezen kunnen problemen geven met het bit, is dit het geval, dan is het verstandig om ze te verwijderen. Dit moet wel vakkundig gebeuren omdat ze gemakkelijk afbreken. “Blinde wolfskiezen” zijn kiezen die niet zijn doorgebroken, maar die u wel kunt voelen als een bultje onder het tandvlees. Het tandvlees kan bekneld raken en veel pijn geven.

Neem contact op

Meer informatie over het paardengebit

Paarden hebben een zogenaamd hypsodont paardengebit. De snijtanden en kiezen groeien langzamerhand uit hun tandkas, nadat deze hun maximale lengte hebben bereikt, wanneer het paard ongeveer 6 jaar oud is. Tegelijkertijd slijten de tanden aan het kauwoppervlak af als gevolg van het vermalen van voedsel. Op jonge leeftijd gaat dit proces met een snelheid van ongeveer 2 tot 4 mm per jaar. Op oudere leeftijd, boven circa 22 jaar, verloopt dit proces steeds langzamer. Op een gegeven moment is er nog maar zo weinig houvast in de kaak, dat de kiezen en/of tanden los gaan zitten, uitvallen of verwijderd moeten worden.

Een tand of kies bestaat uit een wortel en een kroon. In de mondholte zien we de zogenaamde klinische kroon, dit is het gedeelte van de tand of kies dat boven het tandvlees uitsteekt. De reserve kroon – het deel van de kroon dat zich onder het tandvlees in de kaak bevindt tussen de wortel(s) en de klinische kroon – is dus niet zichtbaar. Wanneer uitgroei en afslijting in evenwicht zijn, blijft de hoogt van de klinische kroon in de loop van de tijd ongeveer hetzelfde.

Bij een jongvolwassen paardengebit zijn de kaaktakken van de onderkaak bijna geheel gevuld met kieswortels en reservekronen en hebben deze aan de onderzijde een afgeronde vorm. Door de uitgroei van de kiezen verdwijnt deze ‘vulling’ langzamerhand en bij een paard op leeftijd worden de onderkaaktakken op doorsnee steeds meer V-vormig. De bovenkaak is breder dan de onderkaak, en ook de bovenkaakkiezen zijn breder dan de onderkaakkiezen, zodat in rust de kiezen bovenkaakkiezen aan de wangkant buiten de onderkiezen uitsteken en de onderkiezen aan de tongzijde buiten de bovenkaakkiezen.

Neem contact op

Bekijk ook onze andere diensten

Aanvullende onderzoeken

Soms is het nodig om aanvullend onderzoek te verrichten bij uw paard. Dit is geen enkel probleem ook hierin kunt u terecht b…

Lees meer

Wondbehandeling

Er zijn veel verschillende wonden, bij paarden is het veelal een scheurwond op de benen. Maar ook snij-, brand-, kneus-, ste…

Lees meer

Koliek

Koliek is een uiting van pijn van een paard, meestal is de oorzaak buikpijn. Vaak komt het door een onschuldige kramp, soms …

Lees meer